เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ทำไมถึงต้อง Training

กับ NIPA.CLOUD ?

          NIPA.CLOUD ได้จับมือกับ Mirantis (training.mirantis.com) ในการบริการจัดอบรมความรู้เรื่องระบบ Cloud Computing ในไทยและประเทศในอาเซียน เรามีหลักสูตร OpenStack ที่ครอบคลุมสำหรับนักพัฒนาซอฟแวร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีโดยเฉพาะด้าน Cloud OpenStack ผู้ดูแลระบบและผู้จัดการระบบ

ทำไมถึงต้อง Training

กับ NIPA.CLOUD ?

NIPA.CLOUD ได้จับมือกับ Mirantis (training.mirantis.com) ในการบริการจัดอบรมความรู้เรื่องระบบ Cloud Computing ในไทยและประเทศในอาเซียนเรามีหลักสูตร OpenStack ที่ครอบคลุมสำหรับนักพัฒนาซอฟแวร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านไอที โดยเฉพาะด้าน Cloud OpenStack ผู้ดูแลระบบและผู้จัดการระบบ

0
0
0
+
0

ปี
ประสบการณ์การสอน


หลักสูตรที่ประสบความสำเร็จ


ผู้เข้าอบรม


องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
ที่เชื่อมั่นและเข้าร่วมการอบรม

ทำไมต้องเลือกเรียน
OpenStack กับ NIPA.CLOUD?

4 สิ่ง ที่จะทำให้คุณได้เข้าใจ OpenStack ได้อย่างทะลุปรุโปร่งกว่าใคร

4 สิ่ง ที่จะทำให้คุณได้เข้าใจ OpenStack

ได้อย่างทะลุปรุโปร่งกว่าใคร

null

วิทยากรได้รับการรองรับจาก Mirantis


วิทยากรได้รับการฝึกสอน
และได้รับการรับรองจาก Mirantis
และ OpenStack Foundation

null

ใช้หลักสูตรของ Nipa.Cloud


หลักสูตร OpenStack
จากผู้มีประสบการณ์จริงมากกว่า 10 ปี

null

ได้รับประสบการณ์จริง


ได้รับประสบการณ์จริงในเชิงลึก
จากการทำ Labs อย่างที่คุณคาดไม่ถึง

null

สอนเป็นภาษาไทย


สอนเป็นภาษาไทยทั้งหลักสูตร
ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจได้อย่างดี

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญจริง

ด้าน OpenStack

null

คมกฤช เวียงวิเศษ


OpenStack Evangelist,
Nipa.Cloud

Mirantis Certified Administrator for OpenStack (Professional Level)
Red Hat Certified System Administrator in Red Hat OpenStack
Red Hat Certified System Administrator

null

ดร.อภิศักดิ์ จุลยา


OpenStack Business Director,
Nipa.Cloud

null

ชาญศิลป์ ชินประเสริฐ


Cloud Architect, Nipa.Cloud

Certified OpenStack Administrator

null

คมกฤช เวียงวิเศษ


OpenStack Evangelist,
Nipa.Cloud

Mirantis Certified Administrator for OpenStack (Professional Level)
Red Hat Certified System Administrator in Red Hat OpenStack
Red Hat Certified System Administrator

null

ดร.อภิศักดิ์ จุลยา


OpenStack Business Director,
Nipa.Cloud

null

ชาญศิลป์ ชินประเสริฐ


Cloud Architect, Nipa.Cloud

Certified OpenStack Administrator

พันธมิตร

ร่วมงานกับ

องค์กรด้าน Cloud OpenStack ระดับโลก

ร่วมงานกับ

องค์กรด้าน Cloud OpenStack ระดับโลก

การจัดงานที่ผ่านมา

บทสัมภาษณ์จากผู้เรียนจริง

บทสัมภาษณ์จากผู้เรียนจริง

ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสาร

รับข่าวสารและโปรโมชันดีๆ จาก Nipa.Cloud ก่อนใคร

การเรียนครั้งถัดไปจะเริ่มวันที่

20-22 พฤศจิกายน 2561

อาคาร กสท. โทรคมนาคม

72 อาคาร กสท. โทรคมนาคม ชั้น 4
ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 Tel. 02-107-8251 ext 810

การเรียนครั้งถัดไปจะเริ่มวันที่

20-22 พฤศจิกายน 2561

อาคาร กสท. โทรคมนาคม

72 อาคาร กสท. โทรคมนาคม ชั้น 4
ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Tel. 02-107-8251 ext 810