“ติดอาวุธทางปัญญาด้วยเทคโนโลยี 4.0 Cloud Computing”

ติดอาวุธทางปัญญาด้วยเทคโนโลยี 4.0 Cloud Computing

“ติดอาวุธทางปัญญาด้วยเทคโนโลยี 4.0 Cloud Computing” ตัวช่วยของผู้ประกอบการ


เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561 บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานสัมมนาภายใต้หัวข้อ “ติดอาวุธทางปัญญาด้วยเทคโนโลยี 4.0 Cloud Computing” ตัวช่วยของผู้ประกอบการ

ณ โรงแรม เจริญโฮเต็ล ซึ่งจัดโดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จังหวัดอุดรธานี

งานนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจ และเห็นถึงประโยชน์ของการนำระบบ Cloud Computing มาใช้พัฒนาธุรกิจและประกอบกิจการ

ภายในงานมีกลุ่มผู้สนใจเข้ามาร่วมฟังสัมมนามากมาย เช่น SME , OTOP , Start Up , วิสาหกิจชุมชน เป็นต้น ได้ทดลองใช้ระบบ Public Cloud ของ Nipa.Cloud รู้แนวทางการสร้าง VM , Virtual Network , Vloum Storage และการประยุกต์ใช้ Public Cloud กับธุรกิจขององค์กร

ทาง Nipa.Cloud ขอขอบคุณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จังหวัดอุดรธานี ที่ให้เกียรติ ดร.อภิศักดิ์ จุลยา ได้เป็นวิทยากรภายในงาน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสให้ความรู้ในครั้งถัดไป