บทสัมภาษณ์จากผู้เรียน

คิดอย่างไรกับหลักสูตรการเรียนการสอนของ Nipa.Cloud OpenStack Training

บทสัมภาษณ์จากผู้เรียน

คิดอย่างไรกับหลักสูตรการเรียนการสอนของ Nipa.Cloud OpenStack Training

วัชรพล แสงสว่าง
System Administrator
IBM Solutions Delivery Co.,Ltd

“คอร์สเรียน Mirantis Openstack OS100 ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการสอบ COA มากขึ้นมี LAB พร้อมคำอธิบายที่เข้าใจได้ง่ายให้ได้ฝึกทำทั้งแบบท้ายบทและแบบรวมหลังจบทุกบท ผู้สอนมีความรู้ในเนื้อหาที่สอนอย่างดีเยี่ยม ตอบคำถามได้เคลียร์ พร้อมทั้งยังเสริมความรู้อื่นๆเพิ่มเติมให้ในระหว่างการเรียนอีกด้วย”

ปัญญาฤทธิ์ จันดา
Solution Implementor
บริษัท จีเอเบิล จำกัด (สำนักงานใหญ่)

“เนื้อหาที่นำมาสอนละเอียดดีครับ ทำให้เข้าใจและได้ความรู้มากขึ้น โดยเฉพาะเรื่อง OpenStack Network และ API Flow Lab ได้ใช้งานจริง วิทยากรเก่ง เป็นกันเอง สอนดี รู้ละเอียด ถามอะไรก็ตอบได้ ชอบตรงที่มีติวก่อนสอบนี่แหละครับ และที่สำคัญเราสามารถ Request เนื้อหาที่สนใจได้ “

ศิรวิทย์ ยี่ส่อง
Cloud System Engineer
บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด

OS100 เป็นคอร์สที่ OpenStack Administrator ทุกคนควรจะได้เรียน เพราะช่วยให้มีความรู้ความเข้าใจใน OpenStack ตั้งแต่พื้นฐาน มี Lab ในทุกๆ หัวข้อและยังช่วยใน การสอบ COA โดยผู้สอนมีความเชี่ยวชาญ สอนเป็นภาษาไทย ทำให้เข้าใจง่ายและรวดเร็วขึ้น”

ณัฐธวัช อินทชมภู
Solution Implementor
บริษัท จีเอเบิล จำกัด (สำนักงานใหญ่)

“คอร์สเรียน Mirantis Openstack OS100 ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการสอบ COA มากขึ้นมี LAB พร้อมคำอธิบายที่เข้าใจได้ง่ายให้ได้ฝึกทำทั้งแบบท้ายบทและแบบรวมหลังจบทุกบทผู้สอนมีความรู้ในเนื้อหาที่สอนอย่างดีเยี่ยม ตอบคำถามได้เคลียร์ พร้อมทั้งยังเสริมความรู้อื่นๆเพิ่มเติมให้ในระหว่างการเรียนอีกด้วย”

วัชรชัย คงศิริวัฒนา
อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี

“ผมคิดว่าหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับคนที่มีพื้นฐานอยู่แล้ว ในมุมมองของผม ผมคิดว่าวิทยากรเก่ง โดยรวมผมว่าโอเค หากอนาคตมี OS200 ที่แอดวานซ์มากขึ้นผมก็สนใจมาเรียนครับ”

Jaturong Eusukchaikul
System Engineer
Appworks Co., Ltd.

“ได้ความรู้เยอะดีครับ ผมตั้งใจมาเรียนเพื่อจะนำไปต่อยอด วิทยากรมีความเชี่ยวชาญ เวลาผมสงสัยอะไรสามารถให้คำตอบผมได้ครับ”

Teerachai Tantipanyakul
Solution Manager
บริษัท โนเกีย (ประเทศไทย) จํากัด

“Lab และหลักสูตรค่อนข้างดี สิ่งที่เรียนมาได้ใช้งานจริงครับ เข้าเรียนแต่ละวันก็สนุกไม่ น่าเบื่อวิทยากรเจ๋งมากและมีประสบการณ์ดีครับ”

Tanatpat Khunchai
Onelink Technology Co.,Ltd.

“ส่วนของเนื้อหาเหมาะสมดีครับ ชอบในส่วนของ Workshop ทำให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างดี วิทยากรมีความรู้ดีมาก เรียน 3 วันกำลังเหมาะสม ผมมีเพื่อนที่สนใจ OpenStack อยู่เดี๋ยวผมจะแนะนำให้เขามาเรียนที่นี่ครับ”

Nusree Sunheem
Assistant Manager (IT Infrastructure System andTechnical Support)
Islamic Bank Of Thailand

เนื้อหาในหลักสูตรที่สอนค่อนข้างเยอะและหลากหลาย ทำให้เวลาในการเรียน 3 วัน ผมคิดว่าอาจจะน้อยเกินไป ผมคิดว่าควรเพิ่มจำนวนวันให้เป็น 5 วันครับ”

Surapan Phawanram
Point It Consulting Co., Ltd.

เนื้อหาหลักสูตรครอบคลุมดี วิทยากรถ่ายทอดเนื้อหาเข้าใจง่าย Lab สามารถนำมาใช้งานได้จริงครับ”

Piroon Dechates
บริษัท แทนเจอรีน จำกัด สำนักงานใหญ่

หลักสูตรและ Lab เหมาะสมดี เข้าใจง่าย โดยรวมโอเคครับ”

Paisit Saithong
บริษัท แทนเจอรีน จำกัด สำนักงานใหญ่

หลักสูตรที่เรียนโอเคครับ เข้าใจง่าย วิทยากรตอบคำถามได้ดี ส่วนไหนที่วิทยากรยังตอบไม่ได้ก็จะไปหาคำตอบมาให้ ซึ่งถือว่าดีมากครับ”