ทำไม Cloud ถึงมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ

เดี๋ยวนี้ Cloud เข้าใกล้ตัวเรามากขึ้น ทำให้ Cloud Computing มีแนวโน้มพัฒนา และเติบโตเรื่อยๆ Cloud ไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่ เพราะในปัจจุบันมีคนเริ่มรู้จัก และเข้าใจเรื่องเกี่ยว Cloud Computing กันมากขึ้นแล้ว สาเหตุที่เป็นปัจจัยหลักของการทำให้ Cloud เติบโตอย่างทุกวันนี้และมีแนวโน้มจะเติบโตเรื่อยๆ ก็คือ ความเร็ว และระบบของ Internet นั่นเอง

สอบผ่าน COA ได้ง่ายๆ กับ NIPA.CLOUD

การสอบ COA (Certified OpenStack Administrator) เป็น Certified ที่จะช่วยการันตีความสามารถในการใช้งาน OpenStack ในฐานะผู้ดูแลระบบ OpenStack ของคุณได้ ซึ่งจะจัดสอบโดย Linux  Foundation ซึ่งเราสามารถเลือกสอบได้ 2 OS distro (Ubuntu และ SUSE) แต่ส่วนใหญ่จะเลือกสอบ OS distro Ubuntu

ขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคตด้วยการใช้ระบบ Cloud

ปัจจุบันความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึงตอนนี้การมีเทคโนโลยีที่สามารถรองรับความต้องการการใช้งานของอุตสาหกรรมต่างๆ ไปจนถึงธุรกิจขนาดเล็ก และใหญ่ ได้อย่างสะดวกสบาย และสมบูรณ์แบบนั้น เป็นสิ่งที่ช่วยเรื่องการใช้ชีวิต และการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นจริงๆ

ประโยชน์ของการใช้งาน OpenStack ขององค์กร

OpenStack เป็นชุดระบบซอฟแวร์บน Open Source และยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานของระบบ Cloud ด้วย คนที่ใช้ระบบ Cloud คงคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว ยิ่งในปัจจุบัน OpenStack เริ่มเข้ามามีบทบาทในส่วนของการดำเนินงานของบริษัท และองค์กรต่างๆ มากขึ้น โดย OpenStack จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหา