ทำความรู้จักกับ OpenStack คืออะไร

     OpenStack คือ ชุดระบบซอฟต์แวร์ Open Source เป็นโครงสร้างพื้นฐานของระบบ cloud แบบ Infrastructure as a Service (IaaS) ระบบเสมือนจริงที่ต้องมีความน่าเชื่อถือ โดยต้องเข้าใจระบบของ VM และวิเคราะห์ได้เมื่อต้องใช้งานกับ

การเตรียมสอบ COA

COA คืออะไร?            

           Certified OpenStack Administrator หรือ COA เป็น Certified ที่จัดสอบโดย Linux Foundation โดยจะสามารถเลือกสอบได้ 2 OS distro คือ Ubuntu และ SUSE แต่โดยส่วนมาก