การเตรียมสอบ COA

COA คืออะไร?            

           Certified OpenStack Administrator หรือ COA เป็น Certified ที่จัดสอบโดย Linux Foundation โดยจะสามารถเลือกสอบได้ 2 OS distro คือ Ubuntu และ SUSE แต่โดยส่วนมาก มักจะสอบ OS distro Ubuntu โดยเวอร์ชั่นของ OpenStack ที่ใช้สอบในปัจจุบัน (ธันวาคม 2560) คือ เวอร์ชั่น Newton