CC101: Cloud Computing Fundamentals

รายละเอียดของหลักสูตร

– ระยะเวลา 1 วัน
– เวลา 09:00 – 17:00 น.

ความเข้าใจเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับหลักสูตร CC101

– ไม่มี

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

– Project Managers
– Presales / Sales Engineers
– Development Managers
– Business Stakeholdersสิงหาคม

พฤหัสบดี 09:00 – 17:00 น. (สอนเป็นภาษาไทย)

อาคารกสท. (บางรัก) ชั้น 4

จัดโดย: Nipa.Cloud คลาส: OS101

ราคา: 1,500 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Waiting to be confirmed

* หากจำนวนผู้เข้าร่วมน้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำที่กำหนดไว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนตารางเรียนโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตร OpenStack นี้เป็นหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนามาจากหลักสูตร OpenStack Bootcamp I (OS100) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ขายดีที่สุด โดยเน้นการพัฒนามุมมองทางธุรกิจ และความเข้าใจพื้นฐานของ OpenStack หลักสูตรเปิดสอนสำหรับผู้ใช้งาน OpenStack เช่น Project managers, Business Developers, และ Sales Engineers ที่ต้องการทักษะการใช้งานแพลตฟอร์มระบบ Cloud รวมถึงความเข้าใจในเรื่องของ Cloud Internals โดยใช้ OpenStack หลักสูตรแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนการบรรยาย (Lectures) และการอบรมเชิงปฏิบัติ (Labs)

ส่วนการบรรยาย (Lectures) จะอบรมให้ผู้อบรมได้เข้าใจถึงพื้นฐาน Cloud Computing คุณค่าต่างๆทางธุรกิจของการใช้ OpenStack ภาพรวม OpenStack และระบบต่างๆของ OpenStack

การอบรมเชิงปฏิบัติ (Labs) จะให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในใช้แดชบอร์ดของ Horizon เพื่อจัดหาแหล่งข้อมูลในระบบ Cloud ของคุณเอง เป็นเครื่อง VM, Virtual Network และ Block Storage นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์โดยตรงในการจัดการพื้นที่เก็บข้อมูลแอปพลิเคชันของตนเอง

ความรู้พื้นฐานด้าน OpenStack ที่ละเอียดและครบถ้วนนี้ถูกพัฒนาโดยวิศวกรของ Mirantis วิทยากรทุกท่านของ Mirantis มุ่งมั่นที่จะช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีที่มีความสนใจไม่ว่าจะเพิ่งเริ่มต้นไปจนถึงขั้นที่มีความเชี่ยวชาญ อีกทั้งวิทยากรจะให้ความช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคลและอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาในห้องอบรม

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

หลักสูตรนี้มีไว้สำหรับผู้ที่ต้องการใช้งาน (end-user) OpenStack เช่น Project Managers, Business Developers และ Sales Engineers ที่ต้องการทักษะการใช้งานระบบ Cloud และความเข้าใจระดับสูงเกี่ยวกับ Cloud Computing Internals ซึ่งหลักสูตรนี้ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้หรือประสบการณ์ด้าน OpenStack มาก่อน

วัตถุประสงค์และรายละเอียดหลักสูตร

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับหลังจากจบหลักสูตรนี้ นักเรียนจะสามารถอธิบาย กรณีการใช้งาน OpenStack ภายในองค์กรที่น่าสนใจ และมีความเข้าใจองค์ประกอบ OpenStack ในระดับสูง รวมถึงเข้าใจความสัมพันธ์การทำงานของส่วนต่างๆได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ OpenStack Cluster ในฐานะผู้ใช้งาน (end-user) หลักสูตรนี้จะเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์และวิศวกรฝ่ายขาย
ดูรายละเอียดหลักสูตรและวัตถุประสงค์เพิ่มเติม คลิก

สิ่งที่ต้องเตรียม

ผู้เรียนต้องเตรียมคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปที่มีเว็บเบราว์เซอร์

ผู้เรียนจะได้รับอะไรบ้าง?

– Presentations และ หนังสือเรียน
– ทำ Labs ระหว่างเรียน
– ได้ Certificate หลังจบหลักสูตร

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

On-Demand

พฤ. 09:00 – 17:00 น.
(สอนเป็นภาษาไทย)

อาคารกสท.(บางรัก) ชั้น 4

จัดโดย: Nipa.Cloud

ราคา: 7,500 บาท
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

* หากจำนวนผู้เข้าร่วมน้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำที่กำหนดไว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนตารางเรียนโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดของหลักสูตร

– ระยะเวลา 1 วัน
– เวลา 09:00 – 17:00 น.

ความเข้าใจเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับหลักสูตร OS50

– ไม่มี

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

– Project Managers
– Presales / Sales Engineers
– Development Managers
– Business Stakeholders

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตร OpenStack นี้เป็นหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนามาจากหลักสูตร OpenStack Bootcamp I (OS100) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ขายดีที่สุด โดยเน้นการพัฒนามุมมองทางธุรกิจ และความเข้าใจพื้นฐานของ OpenStack หลักสูตรเปิดสอนสำหรับผู้ใช้งาน OpenStack เช่น Project managers, Business Developers, และ Sales Engineers ที่ต้องการทักษะการใช้งานแพลตฟอร์มระบบCloud รวมถึงความเข้าใจในเรื่องของ Cloud Internals โดยใช้ OpenStack หลักสูตรแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนการบรรยาย (Lectures) และการอบรมเชิงปฏิบัติ (Labs)

ส่วนการบรรยาย (Lectures) จะอบรมให้ผู้อบรมได้เข้าใจถึงพื้นฐาน Cloud Computing คุณค่าต่างๆทางธุรกิจของการใช้ OpenStack ภาพรวม OpenStack และระบบต่างๆของ OpenStack

การอบรมเชิงปฏิบัติ (Labs) จะให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในใช้แดชบอร์ดของ Horizon เพื่อจัดหาแหล่งข้อมูลในระบบ Cloud ของคุณเอง เป็นเครื่อง VM, Virtual Network และ Block Storage นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์โดยตรงในการจัดการพื้นที่เก็บข้อมูลแอปพลิเคชันของตนเอง

ความรู้พื้นฐานด้าน OpenStack ที่ละเอียดและครบถ้วนนี้ถูกพัฒนาโดยวิศวกรของ Mirantis วิทยากรทุกท่านของ Mirantis มุ่งมั่นที่จะช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีที่มีความสนใจไม่ว่าจะเพิ่งเริ่มต้นไปจนถึงขั้นที่มีความเชี่ยวชาญ อีกทั้งวิทยากรจะให้ความช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคลและอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาในห้องอบรม

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

หลักสูตรนี้มีไว้สำหรับผู้ที่ต้องการใช้งาน (end-user) OpenStack เช่น Project Managers, Business Developers และ Sales Engineers ที่ต้องการทักษะการใช้งานระบบ Cloud และความเข้าใจระดับสูงเกี่ยวกับ Cloud Computing Internals ซึ่งหลักสูตรนี้ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้หรือประสบการณ์ด้าน OpenStack มาก่อน

วัตถุประสงค์และรายละเอียดหลักสูตร

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับหลังจากจบหลักสูตรนี้ นักเรียนจะสามารถอธิบาย กรณีการใช้งาน OpenStack ภายในองค์กรที่น่าสนใจ และมีความเข้าใจองค์ประกอบ OpenStack ในระดับสูง รวมถึงเข้าใจความสัมพันธ์การทำงานของส่วนต่างๆได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ OpenStack Cluster ในฐานะผู้ใช้งาน (end-user) หลักสูตรนี้จะเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์และวิศวกรฝ่ายขาย
ดูรายละเอียดหลักสูตรและวัตถุประสงค์เพิ่มเติม คลิก

สิ่งที่ต้องเตรียม

ผู้เรียนต้องเตรียมคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปที่มีเว็บเบราว์เซอร์

ผู้เรียนจะได้รับอะไรบ้าง?

– Presentations และ หนังสือเรียน
– ทำ Labs ระหว่างเรียน
– ได้ Certificate หลังจบหลักสูตร

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง