ติดต่อเรา

บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด

72 อาคาร กสท. โทรคมนาคม ชั้น 4 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

+66(0)2 107 8251 ต่อ 810

training@nipa.cloud

ติดตามข่าวสาร

บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด

72 อาคาร กสท. โทรคมนาคม ชั้น 4 ถนนเจริญกรุง

แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

training@nipa.cloud

+66(0)2 107 8251 ต่อ 810

ติดตามข่าวสาร