ติดต่อเรา

บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด

72 อาคารกสท โทรคมนาคม

ชั้น 4 ห้อง 401 – 402 ถนนเจริญกรุง

แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

+66(0)2 107 8251 ต่อ 810

training@nipa.cloud

ติดตามข่าวสาร

บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด

72 อาคารกสท โทรคมนาคม ชั้น 4

ห้อง 401 – 402 ถนนเจริญกรุง

แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

training@nipa.cloud

+66(0)2 107 8251 ต่อ 810

ติดตามข่าวสาร