หลักสูตร

OS50
OpenStack Fundamentals

1 วัน

14 ธันวาคม 2560

3,000 บาท/ท่าน

จากราคาปกติ 7,500 บาท/ท่าน

OS100
OpenStack Bootcamp I

3 วัน

21-23 พฤศจิกายน 2560

21,000 บาท/ท่าน

OS100
OpenStack Bootcamp I
+ COA Exam Registration

ฟรี! VM bundle (เวอร์ชัน COA)

3 วัน

21-23 พฤศจิกายน 2560

35,000 บาท/ท่าน

OS50
OpenStack Fundamentals

1 วัน

14 ธันวาคม 2560

3,000 บาท/ท่าน

จากราคาปกติ 7,500 บาท/ท่าน

OS100
OpenStack Bootcamp I

3 วัน

21-23 พฤศจิกายน 2560

21,000 บาท/ท่าน

OS100
OpenStack Bootcamp I
+ COA Exam Registration

ฟรี! VM bundle (เวอร์ชัน COA)

3 วัน

21-23 พฤศจิกายน 2560

35,000 บาท/ท่าน

* หากจำนวนผู้เข้าร่วมน้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำที่กำหนดไว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนตารางเรียนโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทำไมต้องเลือกเรียน OpenStack กับ NIPA.CLOUD?

4 สิ่ง ที่จะทำให้คุณได้เข้าใจ OpenStack ได้อย่างทะลุปรุโปร่งกว่าใคร

null

วิทยากรได้รับการรองรับจาก Mirantis


วิทยากรได้รับการฝึกสอน
และได้รับการรับรองจาก Mirantis
และ OpenStack Foundation

null

ใช้หลักสูตรของ Mirantis


ใช้หลักสูตรการสอนทั้งหมดจาก Mirantis ทั้งหมด
โดยได้รับการพัฒนาจากวิศวกรมากกว่า 200 ท่าน

null

ได้รับประสบการณ์จริง


ได้รับประสบการณ์จริงในเชิงลึก จากการทำ Labs
ที่ออกแบบโดย Mirantis อย่างที่คุณคาดไม่ถึง

null

สอนเป็นภาษาไทย


สอนเป็นภาษาไทยทั้งหลักสูตร
ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจได้อย่างดี