หลักสูตร

CC101
Cloud Computing Fundamentals

1 วัน

Private Class

จากปกติ 7500/ท่าน

จำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป

CC101
Cloud Computing Fundamentals

1 วัน

Private Class

จากปกติ 7500/ท่าน

จำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป

OS100
OpenStack Bootcamp I

3 วัน

25-27 กันยายน

21,000 บาท/ท่าน

2 ท่านขึ้นไป รับส่วนลดสูงสุด 25%

CC101
Cloud Computing Fundamentals

1 วัน

Private Class

จากปกติ 7500/ท่าน

จำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป

* หากจำนวนผู้เข้าร่วมน้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำที่กำหนดไว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนตารางเรียนโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทำไมต้องเลือกเรียน OpenStack กับ NIPA.CLOUD?

4 สิ่ง ที่จะทำให้คุณได้เข้าใจ OpenStack ได้อย่างทะลุปรุโปร่งกว่าใคร

4 สิ่ง ที่จะทำให้คุณได้เข้าใจ

OpenStack

ได้อย่างทะลุปรุโปร่งกว่าใคร

null

วิทยากรได้รับการรองรับจาก Mirantis


วิทยากรได้รับการฝึกสอนและได้รับการรับรองจาก Mirantis
และ OpenStack Foundation

null

ใช้หลักสูตรของ Nipa.Cloud


หลักสูตร OpenStack
จากผู้มีประสบการณ์จริงมากกว่า 10 ปี

null

ได้รับประสบการณ์จริง


ได้รับประสบการณ์จริงในเชิงลึก
จากการทำ Labs อย่างที่คุณคาดไม่ถึง

null

สอนเป็นภาษาไทย


สอนเป็นภาษาไทยทั้งหลักสูตร
ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจได้อย่างดี