OS100 : OpenStack Bootcamp l

รายละเอียดของหลักสูตร

– ระยะเวลา 3 วัน
– เวลา 09:00 – 17:00 น.

ความเข้าใจเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับหลักสูตร OS100

– Basic linux command line
– มีความเข้าใจ Vertualization concept
– มีความเข้าใจ Networking concept
– ไม่จำเป็นต้องผ่านการเรียนหลักสูตร CC101 มาก่อน

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

– System Administrators
– Technical IT Professionals

การสอนครั้งถัดไป

 

กันยายน
25-27

OS100: OpenStack Bootcamp I

จัดโดย: Nipa.Cloud

ตุลาคม
29-31

OS100: OpenStack Bootcamp I

จัดโดย: Nipa.Cloud

พฤศจิกายน
26-28

OS100: OpenStack Bootcamp I

จัดโดย: Nipa.Cloud


25-27
กันยายน

09:00 – 17:00 น. (สอนเป็นภาษาไทย)

อาคารกสท. (บางรัก) ชั้น 4

จัดโดย: Nipa.Cloud  คลาส: OS100

ราคา: 21,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

2 ท่านขึ้นไป รับส่วนลดสูงสุด 25%

Waiting to be confirmed

* หากจำนวนผู้เข้าร่วมน้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำที่กำหนดไว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนตารางเรียนโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตร 3 วันสำหรับ IT operations, Network Admins, Security และ Storage Architects ที่รับผิดชอบด้านการออกแบบ รวมถึงซัพพอตและดำเนินการConfig และการใช้งาน OpenStack หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจถึงขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการใช้งาน OpenStack และส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การบรรยายครอบคลุมถึงเรื่อง ระบบโครงสร้าง, การปฏิบัติงานที่ให้ผลเป็นเลิศ, ขั้นตอนการให้บริการ, ปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบ และเป็นการเตรียมตัวที่ดีที่สุดสำหรับการเผชิญหน้ากับโลกแห่งความเป็นจริง โดยผู้เชี่ยวชาญจาก OpenStack หลักสูตรแบ่งเป็นสองส่วน คือ บรรยาย (Lectures) และการอบรมเชิงปฏิบัติ (Labs)

ส่วนการบรรยาย(Lectures)ทำให้ผู้เรียนได้เห็นถึงภาพรวมของ ระบบโครงสร้าง ,ระบบ OpenStack Network ระบบ Cloud Storage โดยใช้ Swift, Metering with Ceilometer, Orchestration โดยใช้ Heat templates การบรรยายยังรวมถึงประเด็นเรื่องภาพในอนาคตของแผนกลยุทธ์ OpenStack ด้วย

การอบรมเชิงปฏิบัติ (Labs) จะทำให้ผู้เรียนได้เข้าถึงประสบการณ์ บนส่วนประกอบต่างๆ ของ OpenStack ทั้งหมดผู้เรียนจะได้รับโอกาสในการใช้งาน และจัดการ OpenStack ด้วย Horizon และ Command line

ในหลักสูตรจะมีการอบรมเชิงปฏิบัติ Lab modules มากกว่า 12 modules ให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน และมีส่วนร่วมกับส่วนประกอบหลักของ OpenStack Lab จะมีการสรุปด้วยการทบทวนอย่างละเอียดเพื่อเสริมทักษะที่จำเป็นต่อการใช้งาน OpenStack และส่วนที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีในสาขาต่างๆหลากหลายสาขา ที่จำเป็นต้องปฏิบัติงานและบริหารจัดการในส่วนสำคัญๆของ OpenStack และผู้จัดการฝ่ายไอทีที่มีประสบการณ์การใช้งาน Linux ด้วย command line และ vi โดยมีความเข้าใจเกี่ยวกับ Networking fundamentals

วัตถุประสงค์และรายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร OpenStack Bootcamp I ครอบคลุมทักษะสำคัญที่จำเป็นในการทำงาน OpenStack Cluster เมื่อจบหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะสามารถ:
– อธิบายโครงสร้างของ OpenStack Cloud และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
– กำหนดคุณลักษณะที่สำคัญของ OpenStack
– ระบุการใช้งานที่เหมาะสมสำหรับ OpenStack
– จัดการและการใช้ Identity และ Dashboard การทำงานได้
– สร้างใช้งานและจัดการ images and instances
– สร้างและจัดการบทบาทผู้ใช้และจำนวนผู้ใช้
– ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ OpenStack และแหล่งข้อมูลที่สนับสนุน
– ใช้ CLI และDashboard ได้
– สร้างและจัดการบทบาท สิทธิ์และ ACLs
ดูรายละเอียดหลักสูตรและวัตถุประสงค์เพิ่มเติม คลิก

สิ่งที่ต้องเตรียม

ผู้เรียนต้องเตรียมคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปที่มีเว็บเบราว์เซอร์และ โปรแกรม Shellscript ต่างๆ เพื่อทำ Command line (SSH and SCP Software)

ผู้เรียนจะได้รับอะไรบ้าง?

– Presentations และ หนังสือเรียน
– ทำ Labs ระหว่างเรียน
– ได้ Certificate หลังจบหลักสูตร

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

25-27
กันยายน

09:00 – 17:00 น.
(สอนเป็นภาษาไทย)

อาคารกสท.(บางรัก) ชั้น 4

จัดโดย: Nipa.Cloud
คลาส:
OS100

ราคา: 21,000 บาท
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

2 ท่านขึ้นไป รับส่วนลดสูงสุด 25%

* หากจำนวนผู้เข้าร่วมน้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำที่กำหนดไว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนตารางเรียนโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดของหลักสูตร

– ระยะเวลา 3 วัน
– เวลา 09:00 – 17:00 น.

ความเข้าใจเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับหลักสูตร OS100

– Basic linux command line
– มีความเข้าใจ Vertualization concept
– มีความเข้าใจ Networking concept
– ไม่จำเป็นต้องผ่านการเรียนหลักสูตร CC101 มาก่อน

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

– System Administrators
– Technical IT Professionals

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตร 3 วันสำหรับ IT operations, Network Admins, Security และ Storage Architects ที่รับผิดชอบด้านการออกแบบ รวมถึงซัพพอตและดำเนินการConfig และการใช้งาน OpenStack หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจถึงขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการใช้งาน OpenStack และส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การบรรยายครอบคลุมถึงเรื่อง ระบบโครงสร้าง, การปฏิบัติงานที่ให้ผลเป็นเลิศ, ขั้นตอนการให้บริการ, ปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบ และเป็นการเตรียมตัวที่ดีที่สุดสำหรับการเผชิญหน้ากับโลกแห่งความเป็นจริง โดยผู้เชี่ยวชาญจาก OpenStack หลักสูตรแบ่งเป็นสองส่วน คือ บรรยาย(Lectures)และการอบรมเชิงปฏิบัติ(Labs)

ส่วนการบรรยาย(Lectures)ทำให้ผู้เรียนได้เห็นถึงภาพรวมของ ระบบโครงสร้าง ,ระบบ OpenStack Network ระบบ Cloud Storage โดยใช้ Swift, Metering with Ceilometer, Orchestration โดยใช้ Heat templates การบรรยายยังรวมถึงประเด็นเรื่องภาพในอนาคตของแผนกลยุทธ์ OpenStack ด้วย

การอบรมเชิงปฏิบัติ(Labs) จะทำให้ผู้เรียนได้เข้าถึงประสบการณ์ บนส่วนประกอบต่างๆ ของ OpenStack ทั้งหมดผู้เรียนจะได้รับโอกาสในการใช้งาน และจัดการ OpenStack ด้วย Horizon และ Command line

ในหลักสูตรจะมีการอบรมเชิงปฏิบัติ Lab modules มากกว่า 12 modules ให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน และมีส่วนร่วมกับส่วนประกอบหลักของ OpenStack Lab จะมีการสรุปด้วยการทบทวนอย่างละเอียดเพื่อเสริมทักษะที่จำเป็นต่อการใช้งาน OpenStack และส่วนที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีในสาขาต่างๆหลากหลายสาขา ที่จำเป็นต้องปฏิบัติงานและบริหารจัดการในส่วนสำคัญๆของ OpenStack และผู้จัดการฝ่ายไอทีที่มีประสบการณ์การใช้งาน Linux ด้วย command line และ vi โดยมีความเข้าใจเกี่ยวกับ Networking fundamentals

วัตถุประสงค์และรายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร OpenStack Bootcamp I ครอบคลุมทักษะสำคัญที่จำเป็นในการทำงาน OpenStack Cluster เมื่อจบหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะสามารถ:
– อธิบายโครงสร้างของ OpenStack Cloud และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
– กำหนดคุณลักษณะที่สำคัญของ OpenStack
– ระบุการใช้งานที่เหมาะสมสำหรับ OpenStack
– จัดการและการใช้ Identity และ Dashboard การทำงานได้
– สร้างใช้งานและจัดการ images and instances
– สร้างและจัดการบทบาทผู้ใช้และจำนวนผู้ใช้
– ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ OpenStack และแหล่งข้อมูลที่สนับสนุน
– ใช้ CLI และDashboard ได้
– สร้างและจัดการบทบาท สิทธิ์และ ACLs
ดูรายละเอียดหลักสูตรและวัตถุประสงค์เพิ่มเติม คลิก

สิ่งที่ต้องเตรียม

ผู้เรียนต้องเตรียมคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปที่มีเว็บเบราว์เซอร์และ โปรแกรม Shellscript ต่างๆ เพื่อทำ Command line (SSH and SCP Software)

ผู้เรียนจะได้รับอะไรบ้าง?

– Presentations และ หนังสือเรียน
– ทำ Labs ระหว่างเรียน
– ได้ Certificate หลังจบหลักสูตร

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง